Gmina Nurzec-Stacja

Charakterystyka

Ogłoszenie o treningowym włączeniu syren alarmowych na terenie Gminy Nurzec-Stacja

W dowód uczczenia 77 rocznicy wybuchu II wojny światowej Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje, że w dniu 1 września 2016 r. o godz. 12.00 zostaną włączone syrena alarmowe na 1 minutę. 


 

Informacje dotyczące afrykańskiego pomoru świń (ASF)


Wójt Gminy Nurzec-Stacja informuje, że w dniu 26.08.2016 r. o godz. 13:00 w Sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego odbędzie się spotkanie rolników zajmujących się chowem i hodowlą trzody chlewnej z Panem Krzysztofem Jurgielem- Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W spotkaniu udział wezmą również Pan Jacek Bogucki- Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Pan Włodzimierz Skorupski- Główny Lekarz Weterynarii.

 


 

ZAPROSZENIE

Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Nurcu-Stacji


serdecznie zaprasza na festyn

WAKACYJNE RYTMY MUZYCZNE”

Dnia 28.08.2016r. ( Niedziela) godz. 16.00

PARK Nurzec Stacja

W PROGRAMIE:

Kapela BOROWIAN - 16.00

Grupa taneczna MANUFAKTURA - 17.00

Koncert zespołu białoruskiego KALINKA - 18.00

Koncert zespołu disco polo XFORT & Adam Kraśko - 19.00

Zabawa taneczna z zespołem ATUT 20.00 -23.00


Atrakcje dodatkowe:

-bezpłatny dmuchany plac zabaw dla dzieci (od godz.16.00)

-stoiska gastronomiczne, lody, wata cukrowa, pop- corn, lizaki, zabawki itp.

ORGANIZATORZY

 
 
 
 
 Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
 

Uruchomiono kolejny etap wdrażania działań związanych z utworzeniem MZB. Tym razem udostępniono mieszkańcom możliwość nanoszenia na mapę miejsc zagrożonych i niebezpiecznych. Szczegóły na stronie: http://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html

Szczegółowe informacje można uzyskać w punktach informacyjnych zorganizowanych na terenie Miasta Siemiatycze:

  • 1 lipca 2016 roku w godz. 8.00 do 14.00, Plac Jana Pawła II, przy Urzędzie Miasta - wspólnie  z pełnomocnikiem ds. profilaktyki i przeciwdziałania uzależnień
  • 3 lipca 2016 roku w godz. 8.00 do 14.00, plaża miejska ul. Spacerowa
  • 5 lipca 2016 roku w godz. 8.00 do 14.00, ul. Grodzieńska parking przy dw. PKS.
 

Gmina Nurzec-Stacja informuje, że przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nurzec-Stacja jest dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część II – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Program Rodzina 500+

Informacje na stronie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku 

 Kiedy będą odbierane śmieci ?

Poniżej zamieszczamy harmonogram odbioru odpadów na terenie Gminy Nurzec-Stacja

w I półroczu 2016 r.

<<POBIERZ>>


Gmina Nurzec-Stacja informuje, że posiada zawartą umowę dotyczącą odbioru zwłok padłych zwierząt z terenu Gminy Nurzec-Stacja z firmą Zbiornica Skórzec. W związku z powyższym odbiór zwłok padłych zwierząt z terenu Gminy Nurzec-Stacja jest bezpłatny. 
Zgłoszenia odbioru należy kierować: bezpośrednio do firmy Zbiornica Skórzec
tel. 25 644 62 74 lub 697 727 397INFORMACJA  DLA  MIESZKAŃCÓW  GMINY  NURZEC-STACJA

Urząd Gminy Nurzec-Stacja informuje, że na terenie Gminy jest uruchomiony PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK), który mieści się przy ul. Żerczyckiej 34 (plac przy GOUK).

Godziny otwarcia:

każda sobota – godz. 8.00 – 16.00

 

W punkcie tym mieszkańcy, w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, będą mogli oddać (bezpłatnie) następujące rodzaje odpadów:

-        zużyte opony – pochodzące z pojazdów użytkowanych w gospodarstwie domowym tj. z samochodów osobowych, motocykli, motorowerów, rowerów,

-        odpady zielone – części roślin pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych tj. trawa, liście, gałęzie, wycięte rośliny, choinki z wyłączeniem ziemi, pni, karp i konarów powstałych w wyniku wycinki drzew. Odpady zielone nie mogą zawierać: zanieczyszczeń natury nieorganicznej (ziemia, kamienie), pozostałości po spaleniu,

-        odpady budowlane powstałe w przypadku niewielkiego remontu prowadzonego samodzielnie,

-        odpady wielkogabarytowe, np. meble, stoły, szafy, krzesła, łóżka, materace, wózki dziecięce, deski, dywany, rowery, zabawki dużych rozmiarów,

-        zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

-        zużyte baterie i akumulatory,

-        chemikalia: farby, rozpuszczalniki, oleje,

-        przeterminowane leki,

-        szkło oraz opakowania ze szkła,

-        papier i tektura, opakowania z papieru i tektury, tworzywa sztuczne, metale, opakowania z metali oraz opakowania wielomateriałowe,

-        popiół, odzież i tekstylia

 

Warunkiem przyjęcia odpadów w PSZOK jest okazanie przez osobę dostarczającą odpady dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania na terenie Gminy Nurzec-Stacja oraz dokumentu potwierdzającego objęcie nieruchomości systemem odbioru odpadów ( za dokument taki uważa się aktualną informację o przyjęciu deklaracji wydaną przez Urząd Gminy Nurzec-Stacja).

Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

W ramach działalności PSZOK właściciele nieruchomości niezamieszkałych oraz przedsiębiorcy, mogą przekazywać odpady komunalne za odpłatnością.

Szczegółowe zasady funkcjonowania PSZOK określa Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.


 

 
 

OSTRZEŻENIA i KOMUNIKATY !

Komunikaty meteo na stronie

WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO